D O K J O K   

Psychiater Praktijk 

Welkom bij DokJok

_________________________________________________________________________________________________________________


Specialistische psychiatrische hulp

DokJok is een vrijgevestigde psychiater praktijk die specialistische psychiatrische hulp biedt aan volwassenen. De psychiatrische hulp kan bestaan uit diagnostiek, psychotherapie met of zonder medicatie en second opinion. 

Alleen medicatie therapie als u bij een andere hulpverlener onder behandeling bent, is ook mogelijk. 


Voor wie?

DokJok behandelt volwassen patiënten met onder andere angststoornissen, stemmingsstoornissen, posttraumatische stress stoornis en persoonlijkheidsstoornissen. 

Als u of uw huisarts het vermoeden heeft dat u een van deze problemen heeft, is doorverwijzing mogelijk. Ook als u hier al langer mee bekend bent of als de hulp die u nu heeft niet afdoende is. 


Consultatie en coördinatie voor verwijzers en/of andere hulpverleners 

Communicatie met andere zorgverleners in de behandeling van de patiënt is erg belangrijk en DokJok is daarom voor hen beschikbaar voor consultatie en coördinatie van de zorg.